Как да бъдем млади, How to be younger

Как да бъдем млади

How to be younger

През цялата човешка история хората са мечтали да открият тайната на вечната младост, способността да се удължи живота и да се съхрани пълноценно здравето. В 21-ви век този проблем не губи своята актуалност. И вече са получени съвършено нови, изумителни резултати при изследването на процесите на стареенето, позволяващи плътно да се доближим до разгадаването на тази тайна.
How to be younger, Антиокс+, Antiox+
Най-голям интерес представлява свободно-радикалната теория за стареенето. По принцип свободните радикали се образуват в организма в процеса на клетъчния метаболизъм, което е обусловено от еволюционния процес и и има важно значение, например, в борбата с болестотворните микроорганизми. Но под влияние на вредните фактори на обкръжаващата ни среда, тяхното количество в организма може лавинообразно да нараства, което нарушава хармонията на взаимносвързаните процеси.
Тяхната поява се инициира от замърсяването на околната среда с хербициди, нефтопродукти, смок, УВ – лъчи, рентгенови лъчи, излишното съдържание на озон в атмосферата. Емоционалния стрес, физическо натоварване, алкохол и пушене също увеличават образуването на свободни радикали. Изразявайки се образно, свободните радикали можем да опишем като „големи бели акули в биохимическото море“, а от химична гледна точка – това са високо активни молекули или атоми на кислорода с не сдвоен електрон, който за да стабилизира своята структура встъпва в реакция с другите молекули, взимайки техния не сдвоен електрон.
Така възникват каскади от опасни изменения на молекулно ниво, предизвикващи деструктивни процеси в организма.
How to be younger, Антиокс+, Antiox+ В зависимост от това, върху какви тъкани действат свободните радикали, могат да се развият едни или други патологични процеси – сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет или онкология. Притежавайки повишена реакционна способност, свободните радикали встъпват в реакция с полиненаситените мастни киселини в клетъчните мембрани на организма и това довежда до нарушение на неговата функция и преждевременното му остаряване. Свободните радикали могат да нанесат удар и по генетичния материал, който е концентриран в ДНК молекулите. Под въздействие на свободните радикали последователността на нуклеотидите в молекулата на ДНК може да се измени, което може да доведе до нарушение на функционалните свойства на самите клетки.
Повечето генетични мутации са опасни за човека, но организмът бързо ги открива и оправя грешката.
Съгласно свободно-радикалната теория на стареенето, на определен етап от живота скоростта на откриване и оправяне на такива грешки се снижава и процесите на разрушения в организма започват да преобладават над процесите на възстановяване. Така неусетно за човека се ускорява темпото на стареене на организма.
Понятието «старост» е свързано със състоянието на здравето на човека, с неговото психологическо настроение, а не с количеството изживяни години. Свободно-радикалната теория на стареенето не си поставя цел за създаване на биохимичен източник, който да стане ключ за вечната младост. Тя се концентрира върху създаване на такива условия, които да помогнат на човека да удължи активния си живот до толкова, доколкото е определено от неговия „биологичен часовник“, и при това да не изживява дни в борба с постоянно задълбочаващи се заболявания, а да се радват на живот пълен с енергия и благополучие. И така, има ли шанс да се прегради пътя на прииждащата старост, да се съхрани и в зряла възраст свежестта на младостта и работоспособността?
How to be younger, Антиокс+, Antiox+Да, има!!! И в това огромна помощ ще ни окажат биологично активната добавка към храната Антиокс+ ,  която съдържа комплекс от общопризнати антиоксиданти. Те сами по себе си са природни съединения, възпрепятстващи окислението на молекулярните структури, влизащи в състава на клетките на организма, което снижава риска от развитие на различни заболявания, в това число и свързаните с въздействието на вредните фактори на околната среда. При намаляване на количеството на постъпващите антиоксиданти в организма на човека се активизират реакциите на окисление, които могат да доведат до загиване на клетки, тяхното изменение и развитие на онкологични патологии. В състава на БАД  Антиокс+ влизат: екстракт от гроздови семки, гинко билоба, бета-каротин, витамини Е и С, а също и селен и цинк. Всички компоненти на продукта обезпечават на организма комплексна защита от свободни радикали.
Родината на Гинко билоба е Китай. Във Франция и Германия много стотици години назад вече са изпитвали екстракта от листа на гинко в качеството им на лекарствено средство. Тъй като листата имат две деления, то ботаническото наименование звучи така: Гинко билоба, или Гинко двуделна. Техният екстракт съдържа много биологично активни вещества, комбинацията от които оказва значително по-изразен ефект, отколкото всяко отделно взето вещество. Основните компоненти в гинко билоба са флавоноидните гликозиди и гинкоголидите. Благодарение на своите съставки гинко билоба оказва разностранно влияние върху организма на човека: активира периферното кръвообращение, повишава обезпечаването с кислород на тъканта и органите, оказва антиоксидантно действие, способства за поддържа на нормално кръвно налягане, препятства образуването на тромби, ускорява възстановителните процеси на клетките на мозъка след инсулт , способства за подобряване на паметта и мисловната дейност на човека. Уникалните свойства на гинко билоба обуславят широкото използване на растението в състава на комбинирани терапии при различни заболявания.
How to be younger, Антиокс+, Antiox+Екстрактът от гроздови семки е източник на проантоцианиди, явяващи се едни от биологично най-активните групи флавоноиди. Тези съединения притежават изразена антиоксидантна активност, укрепват стените на капилярите, подобряват микроциркулацията, оказват спазмолитичен ефект, притежават противовъзпалителен, диуретичен, спазмолитичен ефект, притежават противовъзпалителен, гастро- хепатопротекторен, диуретичен и жлъчогонен, способстват за извеждането от организма на солите на тежките метали, радионуклеотиди, намалява риска от развитие на онкологични заболявания.
Бета-каротинът се използва от организма на човека за синтеза на витамин А, който притежава антиоксидантни свойства, поддържа нормално състоянието на лигавиците на вътрешните органи, укрепва имунната система, подобрява функциите на органите на зрението, способства изработването на половите хормони, обезпечава правилното развитие на плода. До скоро на бета-каротинът не му се отделяше много внимание, такова като на предшественика му витамина А.
Но изследванията през последните години показаха, че бета-каротинът изпълнява важна самостоятелна функция на антиоксидант, явява се надеждна защита от въздействие на различни фактори, повишаващи риска от развитие на заболявания, в това число и онкологични.
Витамин С – предпазва от разрушаване от свободните радикали на органите на зрението, осъществявайки профилактика върху развитието на катаракта, предотвратява развитието на сърдечно-съдовите заболявания, а също така и обезпечава защитата от генетични мутации, опасни както за здравето на човека, така и за здравето на потомството му.
Витамин Е се явява един от най-силно действащите антиоксиданти, защитаващи липидите на клетъчните мембрани от разрушение от свободни радикали. А при съвместно използване с витамин С за достигане на един и същи ефект е необходимо по-малко количество от всеки от тях, отколкото ако бяха действали поотделно. При витамин Е се наложиха някои «отношения» и с бета-каротина. Тези витамини, така да се каже са си поделили организма на човека на сфери на влияние. Витамин Е прилежно работи там, където има голяма концентрация на кислород , например, в кръвоносната система. А в клетките на организма, къде е значително по ниска концентрацията на кислород се отчита дейността на бета-каротина.
How to be younger, Антиокс+, Antiox+ Селенът притежава изразен антиоксидантен ефект. Активността му се повиша в присъствието на витамин Е. Основната функция на този микроелемент е да забави процесите на окисляване на липидите. Освен това селенът стимулира образуването на антитела и блокира токсичните ефекти на тежките метали. С изследвания е установено, че в райони с недостатъчна употреба на селена от население се отбелязва ръст на инфекциозните сърдечно-съдови и онкологични заболявания.
Цинкът участва в най-разнообразни функции на организма: подобрява защитната способност на имунната система, обостря вкусовите усещания и миризми, необходим е за нормалния ръст и възстановяването на клетките. Цинкът оказва положително влияние на ендокринната система на човека, регулирайки функциите на хипофизата, половите жлези и задстомашната жлеза.
От горе казаното се разбира, че Антиокс+ съдържа антиоксиданти от които постоянно се нуждае човек. Ролята им е изключително важна: те съхраняват необходимия баланс между свободните радикали и антиоксидантите. Правилната регулация на тези баланс ще помогне на организма да се противопостави на неблагоприятните фактори от околната среда.
Научно-техническия прогрес открива все по- нови хоризонти за усъвършенстване на условията за живот на човека. Но успоредно с неговото развитие се натрупва и мощен потенциал от въздействие върху организма на вредни фактори на околната среда, които довеждат до не контролирано образуване на свободни радикали, които са способни да изтощят запаса от адаптационните възможности на човека. Разбира се, някои от тези причини могат да се отстранят – напр. да оставите пушенето, да прекратите употребата на алкохолни напитки, да се скриете под чадъра от слънчевите лъчи и да оптимизирате своя рацион на хранене. Но повечето причини са неотстраними. Нас ни обгръща свят, който е замърсен с токсични химикали, радиоактивни отпадъци – това е отплата за развитието на цивилизацията. Какво да правим. Да се върнем в каменния век? Не! Необходимо е да вървим в крачка с научно-техническия прогрес, да се въоръжим против свободните радикали с могъщата сила на Антиокс+  да отдалечим скованата от болести старост и да продължим с пълни със свежест сили и енергия активен живот.
.

Please like & share: